Rekrytering och bemanning för tillväxt och utveckling

Wikan Personal hjälper Skellefteå att växa. Och växer själva. Då blir den en hel del annonsproduktion.

Det är full fart på Skellefteås näringsliv! Byggkranar, etableringar, tillväxt… Och utvecklingen kräver ett kreativt rekryteringsarbete. Wikan Personal hjälper till med flexibla och kostnadseffektiva lösningar för bemanning och rekrytering. Rätt person på rätt plats helt enkelt. Växer själva gör de också.

Jag jobbar kontinuerligt med att utveckla annonsprofiler och producera annonser i print och sociala media, både för Wikans egen kompetensförsörjning och deras kunders.

Uppdragsgivare: Wikan Personal Skellefteå.