Rätt person på rätt plats

Wikan Personal levererar kostnadseffektiva och flexibla tjänster inom bemanning, rekrytering och HR. Och jag hjälper Wikan med marknadskommunikationen – kostnadseffektivt och flexibelt.

Wikan hjälper företag att bygga starka arbetsteam med rätt person på rätt plats. Företagen själva kan fokusera på kärnverksamhet och produktion – Wikan tar hand om personalförsörjningen.

Jag har hjälpt till att forma Wikans kommunikation i form av print; broschyrer, annonser m m.

Foto: Patrick Degerman