Kundtidning med timmer i fokus

Stenvalls i Norrbotten är ett träföretag med visionen om att omvandla skog till timmer och förädlade produkter. Detta kommunicerar de till kunder och skogsägare i tidning med grafisk form av Jonas Lundqvist information.

”Ta vara på klentimret!” är ett av Stenvalls budskap. För oss lekmän innebär det kort sagt att nyttja och förädla även de mindre dimensionerna. Klokt tänkt, inga träskallar där inte!

Jag jobbar med grafiska formen och produktionen av tidningen.
Christina Liljestrand är redaktör och huvudskribent.

Uppdragsgivare: Höneborg AB/Stenvalls