En tuff vision om teknikinspiration

Visionen är tuff: att skapa Sveriges främsta pedagogiska center. För att kommunicera det behövde det framväxande Skellefteå Science Center webbplats och informationsmaterial.

Skellefteå och Sverige behöver hitta framtidens stjärnor inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. Skellefteå Science Center ska med upplevelser och interaktivitet inspirera en ny generation tekniker och ingenjörer inom många vetenskapliga områden. Kunskap ska vara kul!

Med den utgångspunkten har Teknikens vänner och projektgruppen bakom Skellefteå Science Center arbetat med att göra realitet av en vision. Under resans gång har jag fått vara med och producerat printad information och webbplats (med icedor.se som teknisk producent).

Skellefteå Science Center öppnade hösten 2016, nu med med nya namnet Exploratoriet och ny webbplats.

Uppdragsgivare: IUC Västerboten