Med musiken som drivkraft

En inspirerande mötesplats mellan musikhistoria och framtidsdrömmar, med en mångfald av människor och musik. Den visionen har jag arbetat med i en förstudie.

Det började med en idé om att skapa en musikhistorisk utställning, men växte snart till en vision om att skapa en mötesplats med musiken som drivkraft – då, nu och i framtiden.

Idébärarna Tomas Lundström och Thomas Linge Lindgren ville ha hjälp med att utveckla idén till ett hållbart koncept att bygga vidare på. Tillsammans med de två och många andra aktörer har jag genomfört en förstudie som summerats i en konceptbeskrivning med fem huvudkomponenter:

• Musikaliska Retro – en dynamisk utställning och aktiviteter.
• Musikaliska Live – en scen med levande musik från alla genrer och för alla åldrar.
• Musikaliska Lab – plats för gränsöverskridande musikaliska experiment.
• Musikaliska Tillsammans – ett integrationsprojekt i vid mening och med musiken som gemensam nämnare.
Och så förstås ett kvalitativt café som fysisk träffpunkt.

Idén har landat väl i olika organisationer och nu ska vi förhoppningsvis snart kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Uppdragsgivare: Privat initiativ av herrar Lundström och Lindgren tillsammans med andra aktörer.