Kunskap i landskap – skyltprogram för Silvermuseet

På uppdrag av och i gott samarbete med mina tidigare kollegor på Hugin & Munin Kulturinformation designade jag ett skyltprogram för Silvermuseet i Arjeplog.

Silvermuseet satsar på att informera om kulturmiljöer i landskapet i form av skyltar. Uppdraget var att utforma ett program för grafisk design av skyltarna och en symbol för informationsprojektet med namn Kultur i landskap.

Utgångspunkt blev att skapa en stringent symbol med nutida formspråk. För den delen av uppdraget tog jag hjälp av Ulla-Karin Hedman, ad på Krux. Resultatet blev en symbol som förmedlar flera av de grundvärden som Kultur i landskap bygger på. Delarna kan stå var för sig och symbolisera skogen, fjällen, kunskap och människan som skapare av kulturmiljön och bärare av kulturarv. Komponenter kan även plockas ut och användas som vägvisare eller markering av position. Symbolen kan användas lekfullt och fogas samman till olika grafiska mönster.

Skyltarna ska kunna förmedla en mängd information i text och bild, presenterat på olika nivåer från rubrik till bildtext.

Uppdragsgivare: Hugin Munin Kulturinformation/Silvermuseet.