Handbok om kommunikation i bild

Silent Books är textlösa böcker fyllda med bilder och berättelser som ger möjlighet att kommunicera när ett gemensamt språk saknas.

Det började på Lampedusa, en ö i södra Italien, dit många flyktingar anlänt efter långa, riskfyllda båtfärder över Medelhavet.

Hit kom människor som bar på rädsla, oro, längtan och sorg. Situationen skapade förutsättningar för ett nytt sätt till flyktingmottagande. På Lampedusa valde man textlösa böcker fyllda med bilder och berättelser och kallade det ”Silent Books”, det blev så framgångsrikt att det nu sprids över hela världen via IBBY – International Board on Books for Young People. De når människor från alla kulturer, oavsett vilket språk man talar.

Kring detta arbetssätt har Rose-Marie Lindfors, på uppdrag av IBBY, skrivit en handbok för att inspirera till att använda Silent Books. Kristina Alfonsdotter har gjort de fina illustrationerna. Och jag har svarat för form och grafisk produktion.

Ett kul jobb för en bra sak.

Uppdragsgivare: IBBY – International Board on Books for Young People

Illustrationer: Kristina Alfonsdotter