Västerbottensteaterns printade kommunikation

Grafisk produktion levererar jag då och då till Västerbottensteatern. Som exempelvis säsongsprogram och årsredovisningar.

Alltid trevligt att jobba tillsammans med gänget på Västerbottensteatern, en tidigare arbetsplats för mig. Som exempelvis med grafisk produktion av deras printade kommunikation med den presumtiva publiken. Det har bland annat blivit några säsongsprogram, producerat inom ramen för teaterns grafiska profil.

Jag har även producerat Årsredovisningar för åren 2016 och 2017, där jag svarade för den grafiska designen och produktionen. Skönt fria möjligheter att kreera egna lösningar för att skapa en estetiskt tilltalande trycksak som kommunicerar ekonomisk information korrekt och tydligt med igenkänning av teaterns visuella identitet. God hjälp av bra teaterbilder från Patrick Degerman.

Uppdragsgivare: Västerbottensteatern

Föreställningsbilder i årsredovisning: Patrick Degerman.