Sara, Missenträsk och världen

”Såvitt man bor i en by måste man bry sig”, har Sara Lidman sagt och visst brydde hon sig; om sin hemby Missenträsk, men också om världen. Nu finns visioner om att med en utställning berätta om Sara som författare, agitator och en del av byn och världen. Och jag har därför genomfört en förstudie.

Tanken är att omvandla Missenträsk gamla skola, numera bygdegård, till besöksmål med en utställning i centrum. I förstudien har jag tittat på förutsättningar och möjligheter. Vilka resurser finns? Hur kan lokalerna anpassas? Hur ska berättelsen om Sara och Missenträsk gestaltas? Hur ska produktionen organiseras? Och vilken blir kostnadskalkylen?

Utställningen tar ett brett tematiskt grepp: författaren, agitatorn, bybon, verkliga och litterära gestalter och miljöer etc. Givetvis ska även det finnas möjlighet att läsa Sara Lidmans alla litterära verk och lyssna till hennes röst.

Nu är det dags för nästa steg i processen, att söka finansiering och förhoppningsvis kunna starta produktionen.

Uppdragsgivare: Sara Lidmansällskapet i samverkan med Missenträsk Bygdegårdsförening.

Illustration startsida: Stina Wirsén (ur Sara Lidmansällskapets arkiv).