Varje människas berättelse är värd att lyssnas på

Nordens första berättarcentrum har etablerats i Skellefteå. Som en fristående del av Västerbottensteatern ska Nordiskt Berättarcentrum vara ett regionalt resurscentrum för berättarkonsten men även arbeta med ett nordiskt perspektiv.

Nordiskt Berättarcentrum har tagit över huvudansvaret för att arrangera Berättarfestivalen. För övrigt är uppdraget att arbeta inom fyra områden; Berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, Berättande som scenisk konstform, Berättande som pedagogisk metod och Berättande som socialt verktyg.

Jag har ett kontinuerligt uppdrag som kommunikatör för Nordiskt Berättarcentrum. Det innebär att jag verkligen får jobba med alla verktygen i lådan; sociala media, grafisk produktion, text och med stor tyngd på PR-arbetet. Både ämne och arbetsuppgifterna är nåt jag brinner för och extra roligt att få vara med och utveckla konceptet berättarcentrum.

Mer information på den tillfälliga webbplatsen: vasterbottensteatern.se/berattarcentrum

Uppdragsgivare: Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern.

Foton: Patrick Degerman