Lokalproducerat

LRF värnar om det lokalproducerade och det hjälper jag gärna till att kommunicera.

Det blir mycket mat och livsmedel bland mina uppdrag: Matfesten, receptböcker och även producenternas organisationen LRF. Uppdrag för LRF Västerbotten och Norrbotten har bland annat inneburit att grafiskt producera trycksaker, mässmaterial, nyhetsbrev, inbjudningar och annan information.

Lokalproducerat i dubbel bemärkelse alltså – en bra grej som jag gärna hjälper till att kommunicera.

Uppdragsgivare: LRF Västerbotten & Norrbotten

Foto på vepa: Trons & Palm bildbyrå/Foto: Trons
Foto kossa: Patrick Degerman