Vad gör jag på dagarna då?

Här är en del av det som just nu för finns på min projektlista. En skön mix som vanligt.

Aktuellt våren 2020:

Jag fortsätter att dela min tid mellan Jonas Lundqvist information och Västerbottensteatern. Företagande respektive anställning men listan med todo’s har stora likheter i båda sammanhangen; kommunikation i bred bemärkelse.

På Västerbottensteatern fortsätter jag med det övergripande kommunikationsansvaret för Nordiskt Berättarcentrum – PR, sociala media, print, internkommunikation inom Berättarcentrums nätverk etc. Nu i maj har det handlar en hel del om att förbereda inför Berättarfestivalen i oktober. Och om det än tar emot att skriva ordet, så har det förstås även handlat mycket om att hantera coronarelaterad kommunikation. I min andra stora karaktärsroll (vid sidan av scenen that is) som ansvarig för teaterns pressrum har jag skrivit många pressreleaser om inställda föreställningar, men också om det digitala kulturlivet som fungerat som ersättning. Se lite länkar här nedan.

Bland aktuella konsultjobb i kommunikationsbranschen kan nämnas att jag fortsätter att hjälpa Wikan Personal Skellefteå med att kommunicera sitt arbete med rekrytering och bemanning. Just nu pågår, i samarbete med Krux, utveckling av deras närvaro på sociala media.

Arbetet med att utveckla och förankra visionen om Skellefteå Musikaliska fortsätter också. Men det har förstås blivit med lite andra förutsättningar. Ett resultat är de livestreamade konserter som arrangerats i samverkan med Kulturföreningen Mullberget och som jag hjälpt till att kommunicera.

Bokproduktion med musikanknytning är också på gång på uppdrag av Thomas ”Linge” Lindgren, Newgrey Productions. Svängig rockhistoria, mycket intressant… återkommer!

Grisbilen.se säljer och levererar lokalproducerat mer än någonsin. Tillsammans med Icey håller jag nu på att uppdatera den webbplats vi tidigare har producerat för Grisbilen/Edgården.

Stenvalls Trä har nyss fått sin kundtidning levererad till tryckeriet. Som vanligt har jag gjort den grafiska produktionen på uppdrag av Christina Liljestrand, Höneborg AB, som är tidningens redaktör och skribent.

Forum Museum Rönnskär har framtidsvisioner för utställningen som i dagsläget är lokaliserad till Rönnskärsverken. Jag har hjälpt dem att visualisera planerna i presentationsmaterial och ska snart slutleverera så att dekan börja sälja in sina idéer.

Västerbottensteatern – ny webbplats som jag varit med som beställare att producera. TR står för design och produktion.
Berättarfestivalen – festivalwebben som jag administrerar.
Nordiskt Berättarcentrum – står del av min kommunikationstid på teatern ägnas denna avdelning.