Folkrörelsearkivet

Folkrörelsearkivet i Västerbotten firade 50-årsjubileum och ville styra upp sin visuella identitet och markera jubileum. Så då gjorde vi det.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med uppgift att bevara och förmedla västerbottnisk folkrörelse- och föreningshistoria. ”I arkiven finns spår av liv – vardag, kamp och nöje”, som de uttrycker det.

50-årsjubileet markerades visuellt med en enkel symbol och en generell uppfräschning av den grafiska profilen. Av det följde även en del grafisk design och produktion som exempelvis en presentationsfolder.

Uppdragsgivare: Folkrörelsearkivet i Västerbotten med Skellefteåavdelningen som kontakt.