En vecka fylld med berättarkraft och lyssnarglädje

Mer än etthundra programpunkter under en intensiv vecka – ett årligt kulturevenemang sedan 2009. Och jag har varit med som projektledare och kommunikatör sedan starten.

Som projektledare och kommunikatör för Berättarfestivalen i Skellefteå får jag tillfälle att lufta alla kompetenser jag har eller kan tillföra genom samverkan: styrning, planering, budget, konceptutveckling, innehållsproduktion, marknadskommunikation, PR och en stor mängd samarbete. Och en hel del handfast råjobb därutöver.

Mer information på webbplatsen producerad med god hjälp av kollegorna på Hello Future. berattarfestivalen.se

Uppdragsgivare: Sedan 2018 Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern.

Foto affisch: Shutterstock, red Patrick Degerman.
Bild från invigning med Fransesca Quartey, foto: Patrick Degerman