Skellefteå – a place for storytelling?

Finns möjlighet att växla upp Skellefteås potential som Berättarnas stad till ett regionalt, nationellt och kanske även nordiskt berättarcentrum? En fråga att utreda.

Rubrikens engelska version av begreppet Berättarnas stad är nästan bättre – Skellefteå är ju redan på god väg att verkligen bli en plats där berättandet får rum inom många områden.

Utifrån det perspektivet har jag utrett frågan om ett eventuellt framtida berättarcentrum i Västerbotten. Baserat på en mängd intervjuer och egna erfarenheter från arbete med bland annat Berättarfestivalen gjorde jag en skiss på konceptet och definierade vilka frågor som måste besvaras i nästa steg i processen.

Ovärderlig hjälp i arbetet fick jag i samarbetet med Rose-Marie Lindfors, Berättarnät Sverige mm, och Anders Karlsson, projektledare för Västerbotten – berättarnas län där detta uppdrag ingick.

Uppdragsgivare: Region Västerbotten.

Startbild, illustration: Anna Robertsson
Berättarnas län, illustration: Kristina Alfonsdotter