Projektbyrån Berglund&Co

Projektbyrån Berglund&Co har fått ny energi med en nybildad samarbetsgrupp som fyller &Co med kompetens och resurser. Jonas Lundqvist information är med och ett av de första uppdragen var att producera Projektbyråns nya logotype, webbplats och informationsmaterial.

Projektbyrån kommer att främst arbeta inom områden som kultur, vetenskap och bildning. Inom det ryms både hela projekt och mer specifik produktion: möten, konferenser, utredningar, projekt, finansierings- och organisationsmodeller, utställningar, formgivning, kommunikation etc.

Förutom design, content och produktion har jag även samarbetat med Åse Berglund för att utforma Projektbyråns hela koncept och utforma olika tjänsteprodukter – ett arbete som fortsätter kontinuerligt.

Webbplatsen har producerats i nära samarbete med uppdragsgivaren Åse Berglund och tekniske producenten/designern Icedor Digital Productions. Min roll har varit design, innehållsredigering och produktionsplanering. Kolla in berglundoco.se

Uppdragsgivare: Projektbyrån Berglund&Co (samarbetsprojekt)

Bilder: Shutterstock m fl