20

dec 2016

App Via Sacra

App som guide i Domkyrkan?

20 december 2016

I Linköpings Domkyrka kan man vandra Via Sacra – ”en träningsrunda för själen” som initiativtagaren, biskop emeritus Martin Lönnebo, har kallat den. Att undersöka om en app kan vara en guide på turen var ett lite ovanligt uppdrag…

Under rundvandringen i kyrkan kan besökaren stanna till vid 18 platser i den så kallade Frälsarkransen. Den består av 18 konstverk i form av pärlor ned sänkta i kyrkogolvet, var och en kopplad till ett kort tänkvärt ordspråk. Man se det som en motsvarighet till det katolska radbandet.

Nu har stiftet en tanke om att skapa en app där besökarna kan få fördjupad information när de vandrar runt i Via Sacra. Tillsammans med icedor.se har jag gjort en förstudie som resulterat i en skiss på upplägg och innehåll. Sen får vi se om uppdragsgivarna vill gå vidare och koppla ihop den andliga kommunikationen med den digitala.

Uppdragsgivare: Projektbyrån Berglund &Co och slutkund Linköpings Domkyrka.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *