16

maj 2016

Mera trätidning

Andra numret av kund- och leverantörstidningen från Stenvalls Trä distribueras nu till skogsägare och andra intressenter i norr.