11

feb 2016

berglundoco.se

Projektbyrån Berglund&Co har fått ny energi med en nybildad samarbetsgrupp som fyller &Co med kompetens och resurser. Jonas Lundqvist information är med och ett av de första uppdragen var att producera Projektbyråns nya webbplats.